Ekstern HR-afdeling

Din organisation har ikke en “fuldt udstyret” egen HR-afdeling, men du har behov for en sparringspartner, der støtter dig i strategiske HR-spørgsmål? Nogen der fungerer som din eksterne HR-afdelings ansvarlige HR-coach?

Som erfaren HR-professional kan jeg tage ansvar for strategiske HR-opgaver. Jeg er tilgængelig uden langt varsel og kan støtte dig og din organisation på langt sigt.

Jeg kan støtte dig med disse eller lignende opgaver og projekter. Dynamisk, pragmatisk og praktisk:

Design, implementering og udførelse af tilbagevendende HR-processer og -projekter

 • Konceptudvikling og realisering af Performance-Management-processer (ydeevne og potentiel analyse)
 • Udvikling og gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Ledelse

 • Forberedelse og support i medarbejdersamtaler (præstation, vanskelige samtaler etc.)
 • Moderation af feedback fra ledelsen (adfærd)
 • Konfliktmægling

Omorganisering i organisationer

 • Organisatorisk design
 • Vejledning og støtte ledere og ansatte gennem ændringsprocesser

Organisationskultur

 • Definition af værdier og implementering
 • Definition af agilt mindset og etablering af konceptet i organisationen

Talentudvikling

 • Etablering af talentpools
 • Design og gennemførelse af faglige udviklingsaktiviteter for disse medarbejdere

Proces

 • Introduktion
 • Analyse af den aktuelle situation
 • Fælles forståelse af den aktuelle situation og behov
 • Måldefinition, definition af bestemmende faktorer
 • Definition af milepæle
 • Planlægning af metoder og den rigtige tilgang
 • Projektstart
 • Kontinuerlig gennemgang af milepæle og om nødvendigt tilpasning af metoder og mål
 • Projektafslutning og fejring af succes

Varighed

Projektets varighed afhænger af forskellige forhold og behov. Så snart rammerne er klare, vil jeg give dig en detaljeret evaluering.

Gennemsigtighed

Under projektet gennemgår vi regelmæssigt udviklingen og om nødvendigt tilpasser processen.

Sted

I de fleste tilfælde realiseres HR-projekterne på stedet på dine faciliteter. Afhængigt af projektet giver det undertiden mening at skifte sted. Vi vil sammen opnå enighed om den bedste tilgang.

Metoder

Forskellige metoder gælder for forskellige HR-projekter. Jeg arbejder ikke kun med klassiske konsulent- og coachingmetoder og -værktøjer, men også kreative metoder som Lego Serious Play, Design Thinking-tilgang eller lignende. Det afhænger altid af projektet og din virksomhedskultur.

Du vil drage fordel af min ekspertise og mange års erfaring som HR-professionel, herunder arbejde som konsulent på adskillige projekter. Gennem mit arbejde hos Munich Business School har jeg muligheden for at være ajour med aktuelle tendenser og forskning indenfor HR-udvikling og Work 4.0.

Kvalitetssikring og bæredygtighed

For at sikre, at dit projekt afsluttes med succes, og at succeskriterierne er bæredygtige, opsætter vi checkpoints. Selv efter projektets afslutning vil jeg være glad for at støtte dig i gennemgangen af ​​projektmålene.

Flere tilbud

Organisationsudvikling

Du vil gerne forberede din organisation, dine medarbejdere og ledere til digital transformation...

Ledelsescoaching

Du vil gerne have et lille "realitetscheck" med hensyn til din lederstil og dine udfordringer som leder?...